CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KPS MALL

A. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP  

Tài khoản khách hàng được tạo ra trên App KPS Mall, sau lần đầu tiên đăng nhập  vào tài khoản, khách hàng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc thay đổi  thông tin cá nhân và sử dụng App KPS Mall. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên App KPS  Mall bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng.  Đây là các thông tin mà App KPS Mall cần khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch  vụ đặt hàng và để App KPS Mall liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch  vụ trên App nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng. 

Trong quá trình sử dụng dịch vụ đặt hàng trên App KPS Mall, chúng tôi lưu giữ  thông tin chi tiết về lịch sử đặt hàng, thông tin đơn hàng, phương thức thanh toán điện tử, và toàn bộ những thông tin có liên quan đến đơn hàng. 

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng  dịch vụ đặt hàng dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách  nhiệm thông báo kịp thời về App KPS Mall về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng,  vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải  quyết phù hợp. 

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN 

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để: 

• Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng. 

• Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại nếu khách hàng chấp nhận điều khoản này  trong khi đăng ký. 

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và App KPS  Mall. 

• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các  hoạt động giả mạo khách hàng. 

• Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

• Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên  hệ có liên quan đến dịch vụ đặt hàng trên App.

• Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung  cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện  kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật  nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá  nhân của khách hàng. 

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN 

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn  lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của  App KPS Mall. 

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

• Công ty cổ phần siêu thị KPS 

• Địa chỉ: 262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM, Việt Nam.

• Tel: 028 39976099 

• Email: cs@kps.com.vn 

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN  CỦA MÌNH. 

• Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá  nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân  hoặc yêu cầu nhân viên của KPS Mall thực hiện việc này. 

• Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về chất lượng dịch vụ, thời gian cung ứng dịch  vụ đến KPS Mall. Khi tiếp nhận những phản hồi này, KPS Mall sẽ xác nhận lại  thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, KPS  Mall sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời. 

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG 

• Thông tin cá nhân của khách hàng trên App KPS Mall cam kết bảo mật tuyệt đối  theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của App. Việc thu thập và sử dụng thông  tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ  những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông  tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ  liệu cá nhân khách hàng, KPS Mall sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan  chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

• KPS Mall yêu cầu các cá nhân khi sử dung App, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá  nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân,  điện thoại, ...v...v..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.  KPS Mall không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên  quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của  khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 

B. BIỆN PHÁP, CƠ CHẾ VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI 

Khách hàng đồng ý và tuân thủ rằng, khi Khách hàng được KPS Mall cung cấp tài  khoản để sử dụng App KPS Mall, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng  của Khách hàng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội  Chủ Nghĩa Việt Nam. 

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng App KPS Mall phải được  gửi về KPS Mall hoặc các đơn vị thành viên ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu  nại. KPS Mall sẽ giải quyết tranh chấp của Khách hàng. KPS Mall sẽ căn cứ từng trường  hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người  khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu  nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình  cung cấp theo quy định Pháp luật. 

Quy trình giải quyết khiếu nại được đăng tải trên App KPS Mall 

KPS Mall chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Khách hàng trong trường hợp  Khách hàng cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin. 

Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ KPS Mall khỏi những nghĩa vụ pháp  lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên  gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Khách hàng  trong quá trình sử dụng App KPS Mall. 

C. ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN HỖ TRỢ: 

• Văn phòng Công ty cổ phần siêu thị KPS 

• Địa chỉ: 262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM, Việt Nam.

• Tel: 028 39976099 

• Email: cs@kps.com.vn (khi có mail DVKH đổi lại được không?) - anh Hải D. Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại

• Bước 1: Tiếp nhận: Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của khách hàng (gọi là “người  khiếu nại”), kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối.

• Bước 2: Xử lý khiếu nại: Thu thập thông tin, hình ảnh, chứng cứ liên quan.

• Bước 3: Hoàn tất khiếu nại: Xác nhận kết quả, đưa ra các hình thức xử lý đối với  từng vi phạm và tiến hành đóng khiếu nại. 

D. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

Thành viên có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán linh hoạt sau:

• Giao hàng nhận tiền (COD): 

Khách hàng sẽ thanh toán đơn hàng trong trường hợp khách hàng yêu cầu bằng tiền  mặt cho nhân viên giao hàng sau khi đã kiểm tra và nhận hàng đầy đủ.

• Thanh toán quan Momo 

• Thanh toán qua VNPay 

• Thanh toán bằng thẻ ATM/ Thẻ tín dụng: 

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp cho đơn hàng thông qua cổng thanh toán bằng thẻ nội địa ATM hay thẻ tín dụng Visa, MasterCard, Debit, JCB… Khách hàng nhập  các thông tin liên quan: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn vào hệ thống thanh toán bằng thẻ  ngân hàng đặt tại ứng dụng.